رکتیفایر طراحی و ساخته شده برای عملیات طولانی و به هم پیوسته

رکتیفایر آبکاری کروم سخت . دستگاه مخصوص کار مداوم و طولانی مدت طراحی و ساخته شده است .برای اینکه امکان کنترل بهتر دستگاه توسط اپراتور وجود داشته باشد تابلو فرمان کنترل رکتیفایر به صورت جدا ساخته می شود . در این صورت رکتیفایر در سالن مجزا نزدیک وان قرار گرفته و تابلو فرمان در محلی جدا نزدیک به اپراتور نصب می شود . براساس سفارش در قدرتهای مختلف 3000 آمپر / 4000 آمپر / 6000 آمپر و ... ساخته می شود