ورودی : PH  380 / VAC 3

خروجی : ( A 5000،A 6000، A 8000 ،A 10000) / VDC  12-0 

بر اساس سفارش ساخته می شود . مناسب برای انواع آبکاری نیکل، مس، کروم، گالوانیزه و ... . با امکان نصب آمپرمتر وولت متر دیجیتال ، آمپرساعت سنج ، تایمر و فن خنک کننده بر اساس سفارش