ورودی :PH  380 VAC / 3

خروجی :A  2000&3000/  VDC 12-0

ترانسفورمررکتیفایر آبکاری برای پوشش کروم در قدرتهای مختلف بر اساس سفارش . ولتاژ خروجی VDC 12-0 ولت. ورودی : VAC 380 ولت PH 3 فاز . دستگاه به صورت کنترل دستی و اتوماتیک ساخته می شود . طراحی این رکتیفایر به نحوی است که مانع سوختن کار شده و کیفیت پوشش دهی محصول را بالا می برد .