ورودی : HZ  220  / VAC 50

خروجی :A 100 / VDC  12-0

 مناسب برای آبکاری طلا – نقره – نیکل – مس – الکتروفورمینگ – آبکاری پلاستیک - امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی – سایر آبکاری های قطعات کوچک . بر اساس سفارش با خروجی ولتاژ پیوسته یا پله ای و با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد.