ورودی :HZ  220  / VAC  50

خروجی :VDC  250 / A 12-0

مناسب برای آبکاری طلا – نقره – نیکل – مس – آبکاری پلاستیک - امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی – سایر آبکاری های قطعات کوچک . بر اساس سفارش با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد.