ترانسفورماتور رکتیفایر حفاظت کاتدیک ،تأیید شده توسط شرکت ملی گاز ایران

رکتیفایر حفاظت کاتدیک دارای تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران . بر اساس سفارش در قدرتهای مختلف ساخته می شود . این رکتیفایر برای اولین بار در ایران توسط کارخانه تکنیکی و الکترونیکی فیروزیان طراحی و ساخته شده و به طور گسترده توسط شرکت ملی گاز ایران ، پالایشگاهها و صنایع نفتی ، شرکت آب و فاضلاب ، پروژه های ساختمانی و صنعتی – معدنی در داخل و خارج از کشوراستفاده می شود . دستگاه براساس استاندارد بین المللی ساخته شده و قابل رقابت با انواع خارجی می باشد.