ورودی : PH   380 VAC 3

خروجی : A 3000  / VDC 12-0 

مناسب برای انواع آبکاری نیکل، مس، کروم، گالوانیزه سیانوری و اسیدی و ... . بر اساس سفارش با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد.