ورودی :    VAC 380  /  PH 3

خروجی : A  1500 / VDC  12-0

 

مناسب برای انواع آبکاری نیکل، مس، کروم، گالوانیزه و همچنین عملیات چربی گیری. بر اساس سفارش با آمپرمترو ولت متر دیجیتال یا آنالوگ ساخته می شود. قابلیت نصب تجهیزات اضافی مثل تایمر را دارد. به درخواست مشتری می توان رکتیفایر را در دو قسمت مجزا ساخت به این ترتیب که ترانس اصلی برای قرار گرفتن کنار وان ( یا در ارتفاع بین دو ستون) به صورت مجزا و تابلو فرمان برای قرار گرفتن نزدیک اپراتور به صورت جدا ساخته شود